Reglement VVTP TheaterFotoPrijs 2012

 In Algemeen

Algemeen
1. De TheaterFotoPrijs is in 2006 door de VVTP in het leven geroepen.
2. De TheaterFotoPrijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de fotograaf van de beste scènefoto van het afgelopen theaterseizoen (van september 2011 tot september 2012).
3. Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de ingezonden foto’s en kiest de genomineerden en de winnaar. De genomineerden en de toekenning van de prijs worden na afloop van het theaterseizoen bekend gemaakt.
4. De winnaar van de TheaterFotoPrijs ontvangt een trofee en een geldbedrag.

Deelname
5. Alleen scènefoto’s die gemaakt zijn voor een in Nederland gevestigde professionele theaterproducent/gezelschap komen in aanmerking voor de prijs.
6. De première (of reprise) van de voorstelling vond plaats tussen juni 2011* en september 2012.

De uiterste inzenddatum is 15 augustus 2012.
* (Eenmalige uitzondering vanwege gezelschappen die in 2011 tussen 1 juni en 1 september hun première datum hadden en waarvan de foto´s dus vorig jaar niet konden deelnemen vanwege de inzenddatum van 2011. )
7. De foto moet gebruikt zijn bij de promotie van een voorstelling, bijvoorbeeld als publiciteitsfoto voor media of als illustratie in een programmaboekje of brochure.
8. Er mag per productie één scènefoto ingestuurd worden (onderling overeengekomen tussen producent en fotograaf).

Inzending
9. De foto is een goedverzorgde print op A4 aangeleverd bij de administratie van de VVTP, p/a Brediusweg 55, 1401 AC Bussum t.a.v. TheaterFotoPrijs .
10. Op de achterkant van de foto staat de titel van de productie, producent en fotograaf vermeld.
11. Het inzendformulier voor de TheaterFotoPrijs kunt u opvragen via info@vvtp.com en dient ingevuld verzonden te worden naar info@vvtp.com.
12. De inzender van de foto heeft toestemming verkregen van alle rechthebbenden (producent /opdrachtgever /fotograaf) voor deelname aan de TheaterFotoPrijs.
13. De VVTP behoudt zich het recht de ingezonden foto’s te gebruiken (als deze onder de nominatie behoort) voor de publiciteit rondom de TheaterFotoPrijs. De genomineerden zijn hierbij niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd. Door inzending van de foto’s en het inzendformulier stemt de inzender hiermee in.
14. De VVTP behoudt zich het recht de genomineerde foto’s op te nemen in een theatercollectie. Door inzending van de foto’s en het inzendformulier stemt de inzender hiermee in.
15. Het auteursrecht blijft ten alle tijden berusten bij de maker en zijn erfgenamen.

De jury
16. De door de VVTP samengestelde jury bestaat ten minste uit vijf en ten hoogste zeven leden. De VVTP benoemt één van de leden als juryvoorzitter. Omwille van de continuïteit blijven tenminste twee juryleden meer dan 1 jaar tot maximaal 4 jaar in functie.
17. De jury wordt gekozen op basis van hun ervaring en deskundigheid op het gebied van theater, (theater)fotografie, publiciteit en/of marketing e.d.
18. De jury wordt organisatorisch en redactioneel ondersteund door de VVTP.

Jurering
19. De jurering vindt plaats na afloop van het theaterseizoen.
20. De juryberaadslagingen hebben een vertrouwelijk karakter. Juryleden en medewerkers en of leden van de VVTP zullen daarover geen mededelingen doen aan derden voor de daadwerkelijke uitreiking.

Genomineerden/winnaar
21. De jury nomineert circa 3 foto’s en selecteert uit alle genomineerde inzendingen één inzending als winnaar van de TheaterFotoPrijs van dat theaterseizoen. De VVTP stelt de genomineerden op de hoogte na de jurering. De winnaar blijft geheim tot aan de uitreiking van de prijs.
22. De jury besluit met meerderheid van stemmen. Bij foto’s waarvan een jurylid de fotograaf is, is het betreffende jurylid uitgesloten van deelname aan de juryberaadslagingen en stemming met betrekking tot zijn of haar foto.
23. De winnaar van vorig jaar is het jaar daarop uitgesloten van het winnen van de prijs.
24. De jury verantwoordt de keuze voor de genomineerden in een openbaar juryrapport. De VVTP is verantwoordelijk voor de eindredactie van het juryrapport.
25. Over de uitkomst van de jurering en het verslag is geen correspondentie mogelijk.

Uitreiking
26. De Theaterprijzen worden na de jurering, in het volgende seizoen, uitgereikt.

Tot slot
27. De publiciteit rondom de TheaterFotoPrijs en de VVTP wordt verzorgd door de VVTP.

VVTP juli 2012