Corona dossier

De tijd gaat snel en de ontwikkelingen rondom de corona maatregelen volgen elkaar in een rap tempo op. Om iedereen up-to-date te houden zullen we deze pagina voorzien van de laatste informatie.

Bij vragen zijn wij te bereiken via het mail adres: info@vvtp.com

Debat - 10 juni 2020

19 januari 2021

FPK regeling 40 miljoen voor vrije producties

Waarom een regeling voor vrije producties?

Deze regeling biedt financiële compensatie voor vrije producties waarvoor uitvoeringen gepland stonden en die niet of maar gedeeltelijk volgens planning kunnen doorgaan vanwege COVID-19.

De podiumkunstsector wordt hard geraakt door de COVID-19-crisis. Sinds het uitbreken van de
crisis zijn diverse maatregelen genomen om getroffen partijen te compenseren. Om schade die in het niet-gesubsidieerde deel van de podiumkunstsector is ontstaan te compenseren is een bedrag van 40 miljoen euro gereserveerd, afkomstig uit het tweede steunpakket.
Dit bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in kosten die zijn gemaakt in de investeringsfase en die niet of slechts voor een deel kunnen worden terugverdiend uit de opbrengsten uit kaartverkoop waarop de investering oorspronkelijk was berekend. Door op deze manier het investeringsverlies te compenseren komt ruimte vrij om opnieuw te investeren in producties.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een organisatie die zelf vrije producties maakt of optreedt als vertegenwoordiger van anderen die vrije producties maken om uit te voeren op podia en festivals. Dit kunnen zowel producenten /productiemaatschappijen zijn als managementbureaus en impresariaten die voor artiesten optreden.
Met vrije producties worden producties bedoeld op het terrein van theater, dans, muziek, muziektheater, cabaret, opera, musical etcetera die worden gefinancierd uit private middelen. De regeling is niet bedoeld voor producties waar al subsidie voor is toegekend door een overheid.

Wat zijn de eisen?

Een aanvraag kan worden ingediend voor één of meer specifieke vrije producties.
Het gaat hierbij om vrije producties waarvoor uitvoeringen gepland stonden of staan in de periode van 14 oktober 2020 tot en tot 1 juli 2021.

Hoe en wanneer kan er subsidie aangevraagd worden?

De aanvraagprocedure loopt via het Fonds Podiumkunsten. Alle aanvragen worden behandeld in een ronde. De deadline voor het indienen van de aanvraag is 5 februari 2021 om 17.00 uur. Aanvragen die na dit tijdstip worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het online aanvraagformulier in ‘Mijn Fonds’ en de pdf uit het webformulier dat je invult via deze site. Informatie over het webformulier is hier te vinden.
Om subsidie aan te vragen, heb je een inlogcode en wachtwoord nodig. Heb je dat al, dan kun je hier inloggen bij hier inloggen bij Mijn Fonds. Heb je nog geen inlogcode en wachtwoord dan kun je dat hier aanvragen. Het verwerken van een inlogcode neemt een werkdag in beslag.

Waar kan ik terecht voor vragen over deze regeling?

Voor meer informatie en/of vragen verwijzen we je door naar het Fonds Podiumkunsten.

Klik hier voor de website

Het Fonds Podiumkunsten is ook telefonisch te bereiken op 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 – 17.00 uur)

Lobby en samenwerking

Wordt er lobby gevoerd? En werkt de VVTP samen met andere partijen?

We zijn op heel veel verschillende vlakken bezig:

Samenwerking en lobby

De afgelopen maanden zijn we druk bezig met het voeren van lobby op verschillende onderwerpen. Dit op het niveau van de rijksoverheid, ministeries van OCW, EZK, SZW en Financiën als lagere overheden, provincies en gemeenten. Deze lobby voeren we inmiddels sector overschrijdend. Op dit moment zijn er twee grote allianties:

 • Taskforce OCW onder leiding van Kunsten92
 • Alliantie van evenementenbouwers: festivals, wedstrijden, voorstellingen, evenementen. Deze alliantie heeft contact met EZK

Onder leiding van beide allianties wordt de lobby sector breed gevoerd. Beide allianties hebben regelmatig contact met de verschillende ministeries en verzorgen input voor de verschillende gesprekken en debatten.
De agenda punten zijn:

 • Uitbreiding zaalcapaciteit door middel van pilots en onderzoek in zogenaamde fieldlabs. Klik hier voor meer informatie.
 • Voortzetten en uitbreiding generieke maatregelen. Met het derde steunpakket vanuit de Rijksoverheid zijn de generieke maatregelen verlengd tot 1 juli 2021.
 • Herstelfonds voor het opstarten van de sector

Daarnaast werken we ook veel samen met brancheverenigingen in de podiumkunsten:

 • Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD)
 • Vlakke Vloeren Platform (VVP)
 • Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten (NAPK)
 • Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO)

In gezamenlijkheid met deze brancheverenigingen zijn er ook verschillende werkgroepen actief bijvoorbeeld voor:

 • Communicatie (bewaar je ticket, doneer, neem geen geld terug)
 • Afhandeling vouchers en gedoneerde kaartjes en benutten van liquiditeit
 • In kaart brengen van de financiële schade
 • Contractafspraken voor komend seizoen
 • 1,5 meter economie
 • Collectieve promotie
 • Jeugdtheater

Naast de samenwerking en contacten met andere brancheverenigingen hebben we ook veel contact met VNO-NCW, MKB-Nederland en Gastvrij Nederland. Dit zijn koepelorganisaties die ook onze belangen behartigen en in contact staan met de verschillende overheden.

Wat heeft de lobby tot nu toe opgeleverd?

 • De lobby richting de verschillende overheden heeft ervoor gezorgd dat we onderdeel zijn geworden van de taskforce die samenwerkt met OCW en de alliantie van evenementenbouwers die contact heeft met vier ministeries (VWS, J&V, EZK en OCW). Hierdoor zijn er op regelmatige basis gesprekken met één of meerdere ministeries.
 • We hebben druk gezet om uitbreiding en voortzetting te krijgen in de generieke maatregelen. Deze uitbreiding en voortzetting is er ook gekomen.
 • Dankzij de lobby is er een extra pakket maatregelen gekomen voor cultuur. Deze lobby is gezamenlijk gevoerd, cultuur breed, voorgezeten door Kunsten92. Dat met dit pakket nog niet alle problemen zijn opgelost, daarvan zijn we ons bewust. Wel geeft het voor een deel van de sector de ruimte om door te produceren en theaters de mogelijkheid om open te blijven.
 • Er is veelvuldig contact geweest met cultuurwoordvoerders en Kamerleden. Dankzij deze lobby zijn er verschillende moties ingediend en het ministerie deze ten uitvoering moest brengen.
 • Samenwerking met o.a. de film en tv branche op het gebied van protocollen en (een start van) de speelberoepenlobby om op een veilige manier acteurs en alle anderen die onstage en backstage werken die hun activiteiten niet uit kunnen voeren op 1.5 meter weer aan het werk te laten gaan.
 • Samenwerking, ontwikkeling en uitvoering van fieldlabs. Door middel van deze fieldlabs wordt er gekeken hoe we kunnen komen tot een hogere zaalcapaciteit. Hier zijn verschillende werkgroepen actief op het gebied van bijvoorbeeld innovatie, financiën, publieksstroming en onderzoek.
 • De Fieldlab evenementen wordt onderdeel van de taskforce sneltesten van het ministerie van VWS. Mede hierdoor krijgen we de kans om mee te praten hoe we de sneltesten zo snel mogelijk kunnen inzetten in de sector.
 • Een extra steunpakket van 40 miljoen euro speciaal voor de vrije producenten.

Waar wordt nu nog voor gelobbyd?

 • Uitbreiding zaalcapaciteit door middel van pilots en onderzoek in zogenaamde fieldlabs.
 • Herstelfonds voor het opstarten van de sector
 • Garantiefonds en ondersteuning lange termijn
 • Vrijstelling BTW
 • Invoering fiscale aftrekbaarheid investeringen in culturele ondernemingen

Ik zie niks gebeuren, klopt dat?

Dat klopt dus niet. Er gebeurt op de achtergrond heel erg veel. Het VVTP-bureau en alle producenten zijn heel druk bezig om ervoor te zorgen dat de vrije producenten zo goed mogelijk door de crisis komen. Dit is echter alleen niet altijd direct zichtbaar en het kost tijd. Al onze leden krijgen wekelijks een update van de stand van zaken. Dus mocht je vragen hebben, stel ze! Neem contact op met je werkgever of kijk in het coronadossier op de website van de VVTP.

Advies Commissie Coronaschade Podia en Producenten

De brancheverenigingen VSCD, VVP, NAPK, VvNO en VVTP hebben een externe commissie gevraagd de schade binnen de keten van podia en producenten te beoordelen. Deze ‘Commissie Coronaschade Podia en Producenten’ bestond uit Ila Kasem (voorzitter), Jan Sebel, Jolanda Hillebrand-Tijhuis, Jan van der Grinten en Henk Scholten. Zij hebben een advies opgesteld dat integraal door de besturen van de betrokken brancheverenigingen is overgenomen.

In dit advies zijn onder andere de volgende punten opgenomen:

 • Geannuleerde voorstellingen en schade
 • Verdeling gelden gedoneerde kaarten
 • Aanpak financiële schade en boekingsafspraken na 1 juni 2020

In lijn met het advies van de Commissie zijn er inmiddels ook afspraken gemaakt voor de tweede helft van het seizoen. Podia en producenten zijn momenteel druk bezig de programmering vanaf 1 januari te herzien en te voorzien van nieuwe boekingsovereenkomsten. Velen van jullie zullen al hebben meegekregen dat voornamelijk grote producties worden verplaatst. Momenteel zijn deze producties, binnen de 1,5 meter economie, niet haalbaar.

Wat kan ik zelf doen? Heeft het zin om een brief te sturen of een actie op te zetten?

Het individueel sturen van brieven heeft geen zin. Op dit moment is het noodzakelijk dat de juiste informatie richting de overheden wordt verstuurd. We willen daarom ook vragen om dit over te laten aan de brancheverenigingen en niet zelf een brief te gaan sturen. Verkeerde informatie kan het proces van de lobby verstoren of moeilijker maken.

Het opzetten van een actie raden we af, dit gaat de lobby momenteel niet helpen. Mocht er een actie nodig dan vragen we aan te sluiten bij een bestaande actie. Deze zullen we wanneer noodzakelijk hier vermelden.

Protocollen

Als theaters open zijn, hoe kan en mag er gespeeld/gebouwd worden?

De brancheverenigingen zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het opstellen van verschillende protocollen.

  • Voor de op- en afbouw is er door de VPT een protocol ontwikkeld. Dit protocol is hier te vinden.
  • De VSCD heeft een protocol geschreven voor het voorhuis. Dit protocol is hier te vinden. Het protocol wordt aan de hand van de praktijk en nieuwe afgekondigde maatregelen doorontwikkeld.
  • De VVTP en NAPK heeft een protocol ontwikkeld betreft het spelen. Dit protocol is hier te vinden. Het protocol wordt aan de hand van de praktijk en nieuwe afgekondigde maatregelen doorontwikkeld.

Kinderprotocol en zaalcapaciteit

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Het kinderprotocol is definitief goedgekeurd. Bij jeugdvoorstellingen geldt dus dat alleen de volwassenen in de zaal 1,5 meter afstand hoeven te houden. Lees hier het protocol en het persbericht.

Klopt het dat kinderen tot 12 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven de handhaven in een theater?

Dit klopt, kinderen tot 12 jaar hoeven geen 1,5 meter te handhaven. Door producenten en theaters is er een speciaal kinderprotocol ontwikkeld om te komen tot een hogere zaalcapaciteit. 

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Het kinderprotocol is definitief goedgekeurd. Bij jeugdvoorstellingen geldt dus dat alleen de volwassenen in de zaal 1,5 meter afstand hoeven te houden. Lees hier het protocol en het persbericht.

(Social) media

De afgelopen periode is cultuur en de podia veelvuldig in de media geweest. Talkshows, nieuwsitems, maar ook kranten. Misschien is cultuur wel meer in het nieuws dat ooit. Hoe kijken jullie daar tegen aan?

Het is goed dat we zichtbaar zijn en dat heeft op bepaalde momenten ons zeker geholpen. We zijn ook blij dat er veel aandacht is geweest voor vrije producenten. Dat heeft zichtbaar gemaakt wat veel mensen toch nog steeds niet weten, namelijk dat het grootste deel van de podiumkunsten niet gesubsidieerd is maar wordt gemaakt door culturele ondernemers zonder steun van overheid of fondsen. Het is wel belangrijk dat de juiste informatie in de media wordt gedeeld. Daarom proberen we vanuit de VVTP iedereen goed te briefen voorafgaand aan interviews en te zorgen dat onze zichtbaarheid de lobby ten goede komt.

Er zijn natuurlijk ook negatieve berichten in de media, daar wordt veel op gereageerd op social media, hoe kijken jullie daar tegen aan?

We begrijpen dat daarop wordt gereageerd. Acteurs, crewleden, theatermedewerkers, iedereen die maar in het theater werkt zit werkloos thuis. Dat is frustrerend en zorgt voor onzekerheid. Berichten in de media zijn niet altijd hoopgevend. Als een theater of producent zegt dat ze failliet dreigen te gaan zorgt dat natuurlijk voor onzekerheid. Maar weet ook dat deze berichten en ‘optredens’ nodig zijn om ook vanuit de publieke opinie druk uit te voeren in Den Haag. Deze berichten komen ergens vandaan en worden soms ook bewust gepland voor of na een debat.

Vanuit dit soort berichten ontstaan er veel post en discussies op bijvoorbeeld social media, hoe kijken jullie daar tegen aan?

We snappen de frustratie en zorgen. Die voelen wij natuurlijk ook. Tegelijkertijd lopen er momenteel goede gesprekken/trajecten met de verschillende ministeries. Daar zijn we blij mee want zo kunnen we onze belangen goed onder de aandacht brengen. We blijven er alles aan doen om de belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar we vinden dat harde persoonlijk berichten naar bewindspersonen niet kunnen. Hoe moeilijk deze periode ook is, we moeten deze lobby voeren op inhoud en bedreigende persoonlijke berichten mogen daar wat ons betreft nooit onderdeel van zijn.

Seizoen 2020-2021

Wat is de verwachting van komend seizoen?

Helaas zijn we als sector genoodzaakt om voor het gehele seizoen aanpassingen te maken in de programmering. Veel producties worden verplaatst naar seizoen 2021-2022. Dit seizoen is er veel klein, alternatief aanbod. Momenteel zijn veel producties, binnen de 1,5 meter economie, niet haalbaar.

Hoe gaan theaters/ producenten nog tijd krijgen om de kaartverkoop te kunnen starten? Qua marketing/ kaartverkoop/ produceren?

Producenten en theaters werken momenteel nauw samen. Er wordt dan ook in gezamenlijkheid bekeken hoe we zo goed mogelijk de kaartverkoop kunnen opstarten. Binnen de podiumkunsten is de werkgroep Collectieve Promotie hiermee bezig, daarnaast is er ook een werkgroep sectoroverschreidend bezig. In deze werkgroep zijn bijvoorbeeld ook de poppodia, festivals, grote evenementen en sport aangesloten. Ook hier worden weer allerlei scenario’s uitgewerkt om wanneer mogelijk zo snel mogelijk te handelen en de kaartverkoop, marketing etc. op te starten.

Hoe zit dat voor de producties? Een opstartperiode decorbouw, repetitie etc. kost tijd?

Alle producenten zijn voor de producties scenario’s aan het uitwerken. Kijk we moeten realistisch zijn, er zijn veel producties die geen doorgang kunnen vinden, maar het is belangrijk om te weten dat alle producenten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het bedrijf blijft bestaan en dat ze in de toekomst weer mooie producties kunnen maken, en daarnaast is de collegialiteit groot.

18 januari 2021

FINANCIËLE COMPENSATIE VOOR VRIJE PRODUCTIES

Vanaf 18 januari kan bij het Fonds Podiumkunsten een vergoeding worden aangevraagd voor vrije producties die getroffen zijn door COVID-19. Deze regeling biedt financiële compensatie voor vrije producties waarvan uitvoeringen niet of maar gedeeltelijk volgens planning kunnen doorgaan.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er diverse maatregelen genomen om de podiumkunstensector extra te ondersteunen. Vorig jaar kwam het kabinet met een tweede steunpakket voor de cultuursector. Vanuit dit steunpakket is een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar voor deze tijdelijke regeling Vrije producties.Deze regeling is bedoeld als tegemoetkoming in kosten die zijn gemaakt in de investeringsfase en die niet of slechts voor een deel kunnen worden terugverdiend uit de opbrengsten uit kaartverkoop. Door op deze manier het investeringsverlies te compenseren komt ruimte vrij om opnieuw te investeren in producties.Er kan vanaf vandaag aangevraagd worden. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 5 februari 2021 om 17.00 uur.Meer over de regeling is hier te bekijken.

17 augustus 2020

NEDERLANDSE EVENEMENTENSECTOR SLUIT ZICH AAN BIJ BELGISCHE “SOUND OF SILENCE”

De Nederlandse evenementensector, die sinds de uitbraak van het coronavirus half maart, samenwerkt in de Alliantie van Evenementenbouwers, heeft zich aangesloten bij het Belgische initiatief dat op maandag 10 augustus werd gelanceerd. “Sound of Silence” werd die dag gepresenteerd onder de noemer “Doorbreek de stilte, geef ons de kans om actie te ondernemen”. De situatie in beide landen is vergelijkbaar, het is 5 over 12 voor veel bedrijven in de evenementensector.

De Alliantie van Evenementenbouwers is een brede vertegenwoordiging van de totale sector van sport, cultuur en entertainment: van freelancers tot toeleveranciers, van theaters tot concertzalen, van organisatoren en theaterproducenten tot sportbonden. De gehele branche vertegenwoordigt in Nederland 100.000 banen en 7.4 miljard euro omzet. De alliantie vraagt aandacht voor het belang van sport, cultuur en entertainment in onze samenleving. Er wordt met overheden lokaal en nationaal op constructieve wijze overlegd en gefocust op wat er allemaal, onder voorwaarden, weer WEL mogelijk is maar de huidige 1,5 meter oplossingen zijn niet levensvatbaar voor de branche. Financiële steun na 1 oktober, waarmee de branche de winter door kan komen is essentieel.

Jolanda Jansen, directeur van Rotterdam Ahoy, en woordvoerder namens de alliantie: “De focus binnen de alliantie ligt momenteel op twee punten: 1. De zogenaamde ‘Fieldlab Evenementen’; samen met de overheid ontwikkelen we bewijslast van een veilige en betrouwbare aanpak binnen de evenementensector. 2. Financiële steun als overbrugging tot we weer kunnen en mogen binnen de branche. Dat laatste is essentieel als we willen dat deze sector blijft bestaan.”

Het initiatief
De Nederlandse alliantie heeft besloten zich aan te sluiten bij haar zuiderburen. Jansen: “Het coronavirus en de impact ervan zijn landgrensoverschrijdend. In Nederland ontstaan ook veel initiatieven en ook bij ons voelen we druk toenemen om in actie te komen. Je kunt het wiel opnieuw uitvinden maar samenwerking is juist wat we met de alliantie willen; de Lage Landen trekken samen op”. Het initiatief is in eerste instantie vooral een online middel. De oproep in het initiatief is om een oranje kruis over je social media profielfoto te plaatsen, met daarop de tekst “sound of silence”- niet toevallig de noodkreet “SOS”. De sector luidt de noodklok, er is nog geen enkel perspectief.
Katrien Vermeire, woordvoerder namens de Belgische eventsector zegt: “In deze tijden is samenwerking, meer dan ooit, belangrijk. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. In België zien we dat het initiatief breed gedragen wordt; we hopen dat het in Nederland dezelfde uitwerking heeft. Behoud van deze sector is ons beider doel.”

Sluit je aan!
De Alliantie van Evenementenbouwers doet een oproep aan iedereen die de evenementensector een warm hart toedraagt, het initiatief te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op https://evenementenbouwers.org/

27 mei 2020

AFSPRAKEN OVER ‘VERLOREN’ SEIZOEN 19/20 TOONT SOLIDARITEIT PODIA EN PRODUCENTEN

Brancheverenigingen van podia (VSCD en VVP) en producenten (NAPK, VvNO en VVTP) hebben afspraken gemaakt over het verdelen van de financiële schade die is ontstaan door de abrupte sluiting in verband met corona. Voor de invulling van het komende culturele seizoen 20/21 zijn uitgangspunten geformuleerd. Om de sector overeind te houden, blijft steun van de overheid noodzakelijk. 

Samen verantwoordelijk
De hele keten van podia, producenten en uitvoerenden wordt zwaar geraakt door de sluiting van schouwburgen, concertgebouwen en vlakke vloertheaters in verband met corona. Alle partijen hebben financiële schade en voor velen staat het voortbestaan onder druk. De afgelopen weken hebben brancheverenigingen van podia en producenten intensief samengewerkt om afspraken te maken over de verdeling van de schade door deze plotselinge sluiting en over de invulling van het aankomende seizoen. “Als verenigingen voelen wij ons samen verantwoordelijk. We zochten oplossingen die de bestaande keten zoveel mogelijk overeind houden. Podia en producenten hebben elkaar nodig. Zonder elkaar zijn we nergens,” aldus Gea Zantinge, voorzitter van de VSCD.

Onafhankelijke commissie
Vanwege de complexiteit van de situatie werd een onafhankelijke commissie gevraagd om de brancheverenigingen te adviseren. Deze ‘Commissie Coronaschade Podia en Producenten’ bestond uit Ila Kasem (voorzitter), Jan Sebel, Jolanda Hillebrand-Tijhuis, Jan van der Grinten en Henk Scholten. Zij hebben een advies opgesteld dat integraal door de besturen van de betrokken brancheverenigingen is overgenomen. Zantinge: “Het zijn heldere, collectieve afspraken en richtlijnen. Onze VSCD-leden staan hier welwillend tegenover. Echter, 50% van de podia geeft aan dit financieel nu niet te kunnen. Aanvullende steun vanuit de overheid is hierbij hard nodig.”

Bijdrage podia aan vrije theaterproducenten
Een van de conclusies van de commissie is dat alle partijen schade lijden. Echter de mate waarin verschilt. Zo is de situatie voor zowel de vrije (niet-gesubsidieerde) theaterproducenten en de makers die slechts werken met projectsubsidies zorgelijk, omdat zij niet in aanmerking komen voor enige compensatie van gemeentes, provincies en OCW. Daarom adviseert de commissie dat er een vergoeding komt van podia aan deze theaterproducenten via een vaste verdeelsleutel. Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Vrije Theaterproducenten: “We zijn blij met deze regeling die de schade enigszins beperkt. Dat er juist nu vanuit de podia bereidwilligheid is om de schade samen te dragen, is mooi om te zien. Want ook veel podia hebben het zwaar.“ Dit wordt beaamd door Joachim Fleury, voorzitter van de NAPK: “Als rijksgesubsidieerde producenten ontvangen wij steun van OCW, maar zien dat veel podia niet geholpen worden. Vandaar dat onze leden geen schadevergoeding van de podia zullen ontvangen.”

Afspraken voor het seizoen 20/21
Het aankomende seizoen 20/21 wordt, met oog op verminderde toegestane zaalbezetting in de 1,5 meter situatie, in twee delen opgeknipt. Podia en producenten bespreken samen opnieuw de programmering van 1 september t/m 31 december 2020.

De gemaakte afspraken voor de tweede helft van het seizoen, van 1 januari t/m 30 juni 2021, blijven conform eerdere afspraken staan. Uiterlijk op 1 oktober 2020 wordt bepaald of deze programmering kan doorgaan.

Signaal richting overheid
De commissie geeft verder aan dat de schade en de tekorten in de sector dusdanig zijn dat deze enkel zijn op te lossen met extra middelen vanuit het Rijk, gemeentes en provincies. De commissie roept op tot extra steun van vele miljoenen, boven op wat het Ministerie van OCW eerder ter beschikking stelde.

De brancheverenigingen onderschrijven de oproep van de commissie en zullen gezamenlijk optrekken in de lobby richting centrale en lokale overheden. De podiumkunstensector heeft Minister Van Engelshoven reeds op de hoogte gebracht van de uitkomsten en verzocht om een gesprek.

30 april 2020

De brancheverenigingen van podia (VSCD en VVP) en producenten (NAPK, VvNO en VVTP) hebben gezamenlijk besloten om een onafhankelijke commissie samen te stellen die hen gaat adviseren over de situatie die is ontstaan als gevolg van de sluiting van theaters en concertzalen.

De door de coronacrisis veroorzaakte sluiting van schouwburgen, concertgebouwen en vlakkevloerpodia heeft bij producenten, podia en uitvoerenden voor grote financiële schade gezorgd. Het vooruitzicht op een anderhalvemetermaatschappij betekent dat de schade ook in de periode na 1 juni zal oplopen. Het voortbestaan van veel instellingen, bedrijven en zzp’ers staat onder zware druk. De onzekerheden over het moment en de manier waarop podia weer open kunnen bemoeilijken het maken van afspraken tussen podia en producenten over de komende seizoenen. Om toch vooruit te kunnen hebben de brancheverenigingen gezamenlijk besloten een onafhankelijke ‘Commissie van Wijzen’ aan te stellen die hen gaat adviseren over vraagstukken gerelateerd aan de corona crisis. Door samen op te trekken willen de brancheverenigingen de sector zo goed mogelijk door deze onzekere tijd heen loodsen.

De Commissie is gevraagd om concreet te komen tot een inventarisatie en definitie van de schade die podia en producenten in de periode 13 maart – 1 juni oplopen door de sluiting. Ook is gevraagd om na te denken over manieren om deze schade te dekken en, in de toekomst, zoveel mogelijk te beperken.

Commissieleden
Als voorzitter is Ila Kasem, managing Partner Van de Bunt Adviseurs, gevraagd. Kasem is onder andere bestuursvoorzitter Prins Claus Fonds en voorzitter bestuur Amnesty Nederland en oud-lid Raad van Toezicht Fonds Podiumkunsten. Verder bestaat de commissie uit de volgende leden. Jan Sebel, is gevraagd vanwege jarenlange ervaring als accountant, met veel cliënten in de cultuursector. Sebel is voorzitter van de Raad van Toezicht HandicapNL, Wilde Ganzen, KNGF Geleidehonden, en tot 2019 lid RvT Fonds voor Cultuurparticipatie en werkte meer dan 20 jaar als partner bij Partner PricewaterhouseCoopers. Jolanda Hillebrand-Tijhuis is gevraagd als schade-expert. Zij was jarenlang verantwoordelijk voor de schadebedrijven van ASR en Delta Loyd en is momenteel actief als toezichthouder en coach. Tijhuis is o.a. lid van Raad van advies van ProudWoman en voorzitter Raad van Commissarissen Keerpunt. Jan van den Grinten, advocaat en partner Kennedy Van der Laan. Van den Grinten werkt als docent overheidsaansprakelijkheid aan de Universiteit Leiden, de SSR en de Academie voor Overheidsjuristen en is o.a. lid Raad van Toezicht van Museum Het Rembrandthuis. Henk Scholten, senior-adviseur Bleuyard, oud-directeur Fonds Podiumkunsten, oud-directeur Lucent Danstheater/Dr. Anton Philipszaal/Zuiderstrandtheater, oud-directeur Stadsschouwburg Utrecht, oud-directeur Theater Instituut Nederland.

Lobby richting overheden
Naast dit gezamenlijke traject voeren producenten en podia een actieve lobby richting centrale en lokale overheden voor steun bij het in stand houden van de infrastructuur van podiumkunsten. De directe gevolgen van de coronamaatregelen zijn voor de podiumkunstensector enorm. Met oog op de anderhalvemetermaatschappij en een recessie op de lange termijn valt grote schade te verwachten. Extern geld is dan ook van levensbelang om de sector overeind te houden.