Stichting DIP heeft de bestaande initiatieven Podiumkunst.info (PKI) en Publiek NL (PNL) overgenomen. Vanaf 1 oktober 2019 bestaan de organisaties Podiumkunst.info en Publiek NL verder als onderdeel van stichting DIP. Er staan een drietal belangrijke fases gepland om van twee losse systemen naar één totaaloplossing te komen.

Fase 1 is het aan elkaar koppelen van de losse systemen in 2020, fase 2 bestaat vervolgens uit het integreren tot één platform en in fase 3 wordt de online uitwisseling- en opslag van voorstellingsinformatie gerealiseerd, alsmede de koppelingen met de verschillende planningssystemen van aanbieders en afnemers.

Alle leden van de NAPK, VSCD en VVTP zijn aangesloten op de DIP.

In onderstaande tabel staan de tarieven voor niet VVTP-leden in 2020. Tariefwijzigingen voorbehouden. Indien u lid wordt van VVTP ontvangt u 10% korting op het voor u geldende tarief.

– ben u impresariaat? Dan geldt voor Tarief A uw eigen omzet (‘commissie’) en voor Tarief B het totale aantal voorstellingen welke u vertegenwoordigd (van al uw producenten)
– bent u producent? Dan geldt voor Tarief A de totale omzet van uw productie(s) en voor Tarief B het totale aantal van uw eigen voorstellingen
– bent u impresariaat en producent tegelijk? Dan geldt voor Tarief A uw totale omzet (commissie plus producties) en voor Tarief B het totale aantal voorstellingen (van u zelf en uw buitenproducenten)