logo-vvtp-footer

Deze vereniging, kortweg VVTP, bestaat uit 29 theater- en muziekproducenten die bij elkaar circa 70 procent van het professionele podium aanbod in Nederland verzorgen. De VVTP streeft sinds 2000 naar een vruchtbare samenwerking tussen niet-gesubsidieerde producenten op het terrein van toneel, muziek, cabaret, musical, opera en overige podiumkunsten.

De hoop en de verwachting bestaat dat deze samenwerking een stimulerend effect heeft op de ontwikkeling van bijzondere theater- en muziekproducties. Voorts komt de vereniging op voor de gezamenlijke belangen van de afzonderlijke leden. Dit laatste onder andere op het gebied van wettelijke regelingen rondom arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, Arbobeleid en afdracht auteursrechten. Kwaliteit en professionaliteit zijn belangrijke voorwaarden voor de activiteiten van de leden.

Directie

 • Dominique Flohil
  Dominique Flohil Operationeel Manager
 • Dian Hoelscher
  Dian Hoelscher Directeur

Bestuur

 • Boris van der Ham
  Boris van der Ham Voorzitter
 • Fred Boot
  Fred Boot Secretaris
 • Michael van Hoorne
  Michael van Hoorne Algemeen bestuurslid
 • Walter Drenth
  Walter Drenth Algemeen bestuurslid
 • Edwin Wieringa
  Edwin Wieringa Penningmeester