BTW verhoging van tafel

 In Algemeen
Het afbreken van de onderhandelingen over het belastingstelsel leidt er nu toe dat alle politieke partijen constateren dat de BTW verhoging van tafel is. Er is door de VVTP, samen met VNO-NCW en GastvrijNederland via de publiekscampagne ‘Nee tegen meer BTW’ hard gelobbyd, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
“De strijd om de btw verhoging is nog niet gestreden. Het komt bij de eerstvolgende verkiezingen terug. Voor deze kabinetsperiode moet voor 2016 gewoon weer een belastingplan worden opgesteld. Dat betekent dat in dat plan nog zaken kunnen veranderen. In de aanloop naar Prinsjesdag weten we meer” (www.neetegenmeerbtw.nl)