Vrije Producenten en Kunstenbond sluiten cao

 In Algemeen

AMSTERDAM – Werkgevers en werknemers in de vrije theatersector zijn een verruiming van de Wet Werk en Zekerheid overeengekomen. Dit biedt meer flexibiliteit in het contracteren van medewerkers wat weer ten goede komt aan zowel werkgevers als werknemers in de theatersector. De Kunstenbond en de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) hebben dit vastgelegd in een one issue cao die per 1 januari 2017 van kracht wordt.

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid eerder dit jaar konden acteurs, dansers, muzikanten, technici en andere crewleden maar drie tijdelijke contracten in twee jaar krijgen voordat een vast dienstverband zou ontstaan. De theatersector werkt projectmatig waardoor de WWZ voor zowel werknemers als werkgevers lastig werkbaar was. Bij cao kan de zogeheten “ketenbepaling” worden verruimd, en dat is nu gebeurd. Voortaan kunnen aangesloten leden zes contracten in vier jaar sluiten, en kan de verplichte tussentijd in sommige situaties van zes maanden naar drie maanden worden verkort voordat een nieuwe keten ontstaat.

Daarnaast hebben partijen afgesproken na vandaag verder te praten over welke belangen van de werknemers en werkgevers zij nog meer bij collectieve arbeidsovereenkomst kunnen vastleggen. Het sluiten van deze one issue cao is hiervan het begin. “Juist omdat in de theaterbranche de zekerheid van een vaste baan nagenoeg niet te verkrijgen is, gaat de Kunstenbond vooral voor continuïteit en zekerheid van werk,” vertelt Pepijn ten Kate van de Kunstenbond. “Meerdere aansluitende contracten bieden veel werknemers de mogelijkheid om voor langere periodes aaneen te werken.”

“Een belangrijke stap binnen de vrije theatersector,” aldus Barbara Wittebol, bestuurslid van de VVTP. “De vrije theatersector wordt gekenmerkt door een projectmatige bedrijfsvoering. Voor de producenten die aangesloten zijn bij de VVTP betekent het dat zij meerdere op zichzelf staande projecten kunnen ondernemen met eenzelfde groep (artistieke) medewerkers, wat voor beide partijen positief is.”

Nog niet eerder sloten de vrije theaterproducenten een collectieve arbeidsovereenkomst. “Dit is inderdaad wel een bijzonder moment,” laat voorzitter Suzanne van Dommelen namens de VVTP weten, “maar de belangen waren groot en de urgentie was voor beide partijen zo hoog dat we snel overeenstemming vonden met elkaar. “