Brancheverenigingen reageren gezamenlijk op advies Raad voor Cultuur

 In Algemeen

Op 11 april jl. kwam het rapport “Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur” van de Raad voor Cultuur uit. In gezamenlijkheid met de NAPK, de VSCD, en de VVnO reageren wij als branchevereniging binnen de podiumkunstensector op een aantal aspecten uit dat advies. De gezamenlijke reactie wordt verstuurd naar de Minster van OCW ter vorming van het cultuurbeleid 2021 – 2024. Elk van de vier verenigingen zal daarnaast afzonderlijk reageren op die onderdelen uit het advies die specifiek raken aan de belangen van de individuele leden.

Wij houden collectief een pleidooi voor digitalisering, diversiteit en schoolbezoek aan de podiumkunsten. Ook spreken wij onze zorgen uit over een aantal punten uit het advies van de Raad.

De volledige brief lees je hier.