VVTP reageert op Advies Raad voor Cultuur

 In Algemeen

In aanvulling op de gezamenlijke reactie met de VSCD, NAPK en VvNO op het advies van de Raad voor Cultuur “Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur”, stuurde de VVTP op 24 mei jl. een eigen brief aan Minister Van Engelshoven van OCW. Met deze brief brengen wij een aantal nieuwe punten specifiek bij de Minister onder de aandacht. In de brief pleiten we onder andere voor het creëren van een groter revolving fund, en het instellen van een Tax Shelter voor podiumkunsten, maar ook voor het meer benutten van de vrije theaterproducenten voor educatieprojecten.

Op 11 juni zal de Minister haar uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021-2024 presenteren. 

De volledige brief lees je hier.