Podia en producenten schakelen externe deskundigheid in voor advies over schade door gedwongen coronasluiting

 In Algemeen

De brancheverenigingen van podia (VSCD en VVP) en producenten (NAPK, VvNO en VVTP) hebben gezamenlijk besloten om een onafhankelijke commissie samen te stellen die hen gaat adviseren over de situatie die is ontstaan als gevolg van de sluiting van theaters en concertzalen.

De door de coronacrisis veroorzaakte sluiting van schouwburgen, concertgebouwen en vlakkevloerpodia heeft bij producenten, podia en uitvoerenden voor grote financiële schade gezorgd. Het vooruitzicht op een anderhalvemetermaatschappij betekent dat de schade ook in de periode na 1 juni zal oplopen. Het voortbestaan van veel instellingen, bedrijven en zzp’ers staat onder zware druk. De onzekerheden over het moment en de manier waarop podia weer open kunnen bemoeilijken het maken van afspraken tussen podia en producenten over de komende seizoenen. Om toch vooruit te kunnen hebben de brancheverenigingen gezamenlijk besloten een onafhankelijke ‘Commissie van Wijzen’ aan te stellen die hen gaat adviseren over vraagstukken gerelateerd aan de corona crisis. Door samen op te trekken willen de brancheverenigingen de sector zo goed mogelijk door deze onzekere tijd heen loodsen.

De Commissie is gevraagd om concreet te komen tot een inventarisatie en definitie van de schade die podia en producenten in de periode 13 maart – 1 juni oplopen door de sluiting. Ook is gevraagd om na te denken over manieren om deze schade te dekken en, in de toekomst, zoveel mogelijk te beperken.

Commissieleden
Als voorzitter is Ila Kasem, managing Partner Van de Bunt Adviseurs, gevraagd. Kasem is onder andere bestuursvoorzitter Prins Claus Fonds en voorzitter bestuur Amnesty Nederland en oud-lid Raad van Toezicht Fonds Podiumkunsten. Verder bestaat de commissie uit de volgende leden. Jan Sebel, is gevraagd vanwege jarenlange ervaring als accountant, met veel cliënten in de cultuursector. Sebel is voorzitter van de Raad van Toezicht HandicapNL, Wilde Ganzen, KNGF Geleidehonden, en tot 2019 lid RvT Fonds voor Cultuurparticipatie en werkte meer dan 20 jaar als partner bij Partner PricewaterhouseCoopers. Jolanda Hillebrand-Tijhuis is gevraagd als schade-expert. Zij was jarenlang verantwoordelijk voor de schadebedrijven van ASR en Delta Loyd en is momenteel actief als toezichthouder en coach. Tijhuis is o.a. lid van Raad van advies van ProudWoman en voorzitter Raad van Commissarissen Keerpunt. Jan van den Grinten, advocaat en partner Kennedy Van der Laan. Van den Grinten werkt als docent overheidsaansprakelijkheid aan de Universiteit Leiden, de SSR en de Academie voor Overheidsjuristen en is o.a. lid Raad van Toezicht van Museum Het Rembrandthuis. Henk Scholten, senior-adviseur Bleuyard, oud-directeur Fonds Podiumkunsten, oud-directeur Lucent Danstheater/Dr. Anton Philipszaal/Zuiderstrandtheater, oud-directeur Stadsschouwburg Utrecht, oud-directeur Theater Instituut Nederland.

Lobby richting overheden
Naast dit gezamenlijke traject voeren producenten en podia een actieve lobby richting centrale en lokale overheden voor steun bij het in stand houden van de infrastructuur van podiumkunsten. De directe gevolgen van de coronamaatregelen zijn voor de podiumkunstensector enorm. Met oog op de anderhalvemetermaatschappij en een recessie op de lange termijn valt grote schade te verwachten. Extern geld is dan ook van levensbelang om de sector overeind te houden.