SUBSIDIES VOOR RUIM 900 VRIJE PRODUCTIES DOOR FONDS PODIUMKUNSTEN

 In Algemeen

De Vereniging Vrije Theaterproducent kijkt zeer tevreden terug op de ondersteuning die is geboden vanuit de Rijksoverheid ten behoeven van vrije producties. De regeling is succesvol tot stand gekomen door het Fonds Podiumkunsten. 

Op 2 april heeft het Fonds Podiumkunsten de subsidies voor vrije producties bekendgemaakt. De regeling was bedoeld voor het vergoeden van investeringen van niet gesubsidieerde producenten in uitvoeringen die door covid-19 niet door konden gaan. In totaal worden 251 aanvragen gehonoreerd die betrekking hebben op ruim 900 producties, goed voor ongeveer 12 miljoen kaartjes die door corona niet verkocht konden worden.

Over de regeling
Op 16 januari 2021 heeft Fonds Podiumkunsten de regeling vrije producties gepresenteerd tijdens Eurosonic/Noorderslag 2021. Deze regeling was bedoeld voor het vergoeden van investeringen van niet gesubsidieerde producenten in uitvoeringen die tussen 14 oktober oktober 2020 en 1 juli 2021 gepland stonden, maar door covid-19 niet door konden gaan. Hiervoor had de minister van OCW een bedrag van 39,4 miljoen euro gereserveerd.

Resultaten
Met de regeling wordt een heel breed scala aan producenten ondersteund in alle disciplines. Onder de honoreringen zijn aanbieders van musicals, cabaret, popmuziek, theater en dans. Het betreft een heel gevarieerd pakket met veel bekende namen van artiesten en/of producties, voor grootschalige concerten, musicals, oudejaarsconferences, maar ook met organisaties die verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van het aanbod op Nederlandse podia, zoals o.a. Stage Entertainment, Senf en Friendly Fire. Tegelijk ontving ook een groot aantal kleine producenten steun: tweederde van de aanvragen is afkomstig van kleine zelfstandige producenten die voor 1 of 2 producties compensatie ontvangen.

Overleg met vertegenwoordigers in de sector
Het Fonds heeft gesproken met de vertegenwoordigers in de sector om ervoor te zorgen dat de regeling goed aansluit op de behoeftes van de vrije producenten maar ook dat regeling hen bereikt. In de theatersector is aanvullend contact geweest met de VVTP. Voor de muzieksector is contact geweest met de Popcoalitie, de koepel die verschillende partijen uit de muzieksector verenigt.

Onderbesteding
Tussen 18 januari en 5 februari zijn er 301 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 32,95 miljoen euro. Daarvan zijn 251 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van bijna 26,7 miljoen euro. Dat betekent dat er circa 13 miljoen minder is besteed dan het beschikbare budget. Destijds is een ruime inschatting gemaakt, omdat de omvang van dit deel van de sector moeilijk te bepalen was en om er zeker van te zijn dat alle makers van vrije producties gebruik konden maken van de regeling. Om die reden is daarom ook gekozen voor de uitgangspunten dat festivals en podia en buitenlandse producties niet in aanmerking kwamen voor een subsidie, en voor een specifiek tijdvak waarbinnen de producties, die voor compensatie in aanmerking komen, plaats moesten vinden, namelijk 14 oktober 2020 t/m 1 juli 2021.

Op weg naar herstel
De toekenningen aan de ruim 900 producties maken eens te meer duidelijk hoe belangrijk de vrije sector is voor het podiumkunstenlandschap. Deze sector vertegenwoordigt een groot aandeel in de programmering op de Nederlandse podia en festivals. Deze groep compenseren voor de door coronamaatregelen ontstane schade levert in de ogen van het Fonds Podiumkunsten een belangrijke bijdrage aan de weerbaarheid van de gehele sector.